Aktuellt


Scudding® alternativet till kugghyvling och dragbrotschning

scudding_aussen

nyhet-scrudding1

BSMT line

lasersvarv

Laserunderstödd hårdsvarvning av keramik.

Ända till nyligen har bearbetning av keramik med slipning stått för ca 80% av detaljkostnaden. Monforts har nu med RNC Laser Turn utvecklat en kostnadseffektiv metod som möjliggör bearbetning av keramik från stångmaterial.

BSMT line

 

hochdruck_kuehlschmiermittel

Säker svarvning med högtryckskylning

Spånuppbyggnad är ofta ett problem vid svarvoperationer. Långa spånor snor sig runt arbetsstycket och verktyget och kan skada ytan. De skärtekniska parametrarna måste väljas så att en god spånbildning erhålls. Högtryckskylning är särskilt bra för att uppnå detta. Spånorna bryts av den termiska chocken som åstadkommes av högtrycksstrålen som riktas direkt mellan verktyget och spånan. Monforts erbjuder flexibla lösningar för detta: invändiga kylkanaler till alla 12 positioner med ett tryck av 150 bar, eller en extern anslutning upp till 350 bar via en specialkoppling på VDI skaftet på revolvern.