Om BSMT


Under drygt 45 år har jag arbetat med ledande tillverkare i Europa och Asien av verktyg och verktygsmaskiner, vilket gett mig en bred erfarenhet av branschen.

Efter att under mer än 20 år ha varit de tyska maskintillverkarna Monforts och Profilators produktansvarige och även innehaft agenturerna i företaget BSMT AB, har jag nu övergått till att i BSMT AB förse de svenska kunderna med reservdelar och verktyg för Monforts och Profilators maskiner.

BSMT

Bo Stålhammar